Τιμοκατάλογοι Alfa Romeo προηγούμενων ετών

Κατεβάστε το αρχείο των ιστορικών τιμοκαταλόγων Alfa Romeo για τα έτη 2004-2018

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ


2005

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20052006

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006


ΜΑΙΟΣ 2006


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20062007

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007


ΙΟΥΝΙΟΣ 20072008

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20082009

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20092010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20102011

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20112012

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20122013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20132014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20142015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20152016

Ιούνιος 2016


Ιούλιος 2016


Νοέμβριος 20162017

Ιανουάριος 2017


Μάρτιος 2017


Απρίλιος 2017


Μαϊος 2017


Ιούλιος 2017


Οκτώβριος 20172018

Φεβρουάριος 2018


Μάρτιος 2018


Ιούνιος 2018


Οκτώβριος 20182019

Μάρτιος 2019


Αύγουστος 2019


Δεκέμβριος 20192020

Ιανουάριος 2020


ΜΑΡΤΙΟΣ 2020


ΙΟΥΛΙΟΣ 2020


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Η FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».

(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )


Η εταιρεία μας FCA Greece Μ.Α.Ε. δεν θα δύναται να επεξεργαστεί αιτήματα για την έκδοση των βεβαιώσεων ΛΤΠΦ για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 02/08/2021 έως και Παρασκευή 20/08/2021. 

  

Σας ενημερώνουμε περαιτέρω πως η επεξεργασία των αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί ή τυχόν υποβληθούν κατά  το διάστημα αυτό, θα ξεκινήσει εκ νέου την 23/08/2021.

  

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας